bg / en

Търсене

Търсене

Общи условия

ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ КАТО КЛИЕНТ НА StarFruit

Уважаеми клиенти, като КУПУВАЧИ Вие имате отговорността да изберете точният продукт според нуждите Ви. Внимателно подберете продукта, за да сте сигурни, че ще Ви бъде полезен. Когато купувате,  уверете се, че  избраната стока е в подходящ търговски вид преди да напуснете обекта. Вашият подпис върху документа (фактура, стокова разписка, протокол и др.) удостоверява съгласието Ви с особеностите на стоката, която плащате, нейният външен вид и цялост.

КОГА МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ СТОКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ?

При дефектирала или бракувана стока Вие имате право да я рекламирате при условие, че:

· Притежавате документ за покупка издадени от StarFruit.

· Вие сте използвали стоките според тяхното предназначение и/или инструкции за употреба.

· Вие не сте третирали стоките с вещества и препарати, които да предизвикат увреждане на съставните материали.

· не присъства следа от умишлено нараняване, нараняване по невнимание или погрешна употреба.

 

В КОИ СЛУЧАИ StarFruit НЕ МОЖЕ ДА УВАЖИ ПРЕДЯВЕНА РЕКЛАМАЦИЯ?

· Когато не притежавате документ за покупка издаден от StarFruit.

· Когато рекламацията е извън регламентирания срок по закон.

· Когато е налична повреда, предизвикана от неправилна или недобросъвестна експлоатация, неправилно съхранение, прекалено високо натоварване или неправилен монтаж.

· Когато стоката е купена в нарушен вид, заради което сте платили намалена цена.

· Когато се установят следи от използване на химични вещества и препарати, които предизвикат увреждане на външния вид на стоката.

· Когато стоката е повредена в следствие на опасни климатични условия или природни бедствия.

МОЖЕТЕ ЛИ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНА СТОКА ОТ StarFruit?

 Според Закона за защита на потребителите нито един търговски обект не е длъжен да приема вече закупена стока, освен в случаите, когато стоката има увреждане или дефект. Въпреки законовите норми, StarFruit прави изключения и заменя грешни стоки при стриктно спазване на следните условия:

· Трябва да представите документ за направената покупка (касова бележка, фактура).

· Закупената стока трябва да е в перфектен търговски вид и с непокътната опаковка.

· Закупената стока не трябва да е ползвана или разпечатвана.

· Срока, в който можете да замените стоката е 7 дни след покупката.

· Замяната на стоката може да бъде само със сходен тип продукт (Пример: можете да замените закупен плод само с друг вид плод. Не можете да го замените със вид зеленчук или друг несходен продукт).

· Когато замените артикул с друг, по – евтин, разликата в цената трябва да се оползотвори на момента, като изберете стока от магазина.

· StarFruit си запазва правото да не приеме дадена стока за замяна след консултация с представител на магазина, при наличие на обстоятелства, които не са описани.

Екипът на StarFruit Ви благодари, че сте наши клиенти!